KYMZN ?SM? NEREDEN GELMEKTED?R

Asa Nedir - Asa Hakk?nda

Baz? lkelerde, Hkmdarlar?n, Mare?allerin, Din Adamlar?n?n g sembol olarak trenlerde ta??d?klar? bir tr a?a veya metalden de?ne?e "ASA" ad? verilir.

Rivayete gre; Kymzn isminin "OLASA" olarak konulmas?n?n sebebi "ASA" isminden kaynaklanmaktad?r. Kymz yzy?llard?r civar?ndaki ve hatta Maka'n?n kyleri ierisindeki her konuda byklk olarak ba?? ekenlerdendir ve "ASA" g,kuvvet sembol olmas?ndan dolay? ASA OL, gl itirbarl? ol anlam?n?n OL ve ASA yani "OLASA" olarak birle?imidir, resmiyette "BAHEKAYA" ismi yak?n tarihte konulmu?tur.

 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.