KYMZN ?SM? NEREDEN GELMEKTED?R

Asa Nedir - Asa Hakk?nda

Baz? lkelerde, Hkmdarlar?n, Mare?allerin, Din Adamlar?n?n g sembol olarak trenlerde ta??d?klar? bir tr a?a veya metalden de?ne?e "ASA" ad? verilir.

Rivayete gre; Kymzn isminin "OLASA" olarak konulmas?n?n sebebi "ASA" isminden kaynaklanmaktad?r. Kymz yzy?llard?r civar?ndaki ve hatta Maka'n?n kyleri ierisindeki her konuda byklk olarak ba?? ekenlerdendir ve "ASA" g,kuvvet sembol olmas?ndan dolay? ASA OL, gl itirbarl? ol anlam?n?n OL ve ASA yani "OLASA" olarak birle?imidir, resmiyette "BAHEKAYA" ismi yak?n tarihte konulmu?tur.

 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.