HÜSEYİN AVNİ EYÜBOĞLU

EĞİTİM MÜFETTİŞİ - DERGİ YÖNETMENİ - ŞAİR

 

1896  -  1931

alt

1896 yılında TRABZON-MAÇKA-OLASA (BAHÇEKAYA) köyünde doğmuştur, üç erkek kardeşin ortancasıdır.

İlkokul eğitiminin bir kısmını köyünde bir kısmını da Trabzon İmaret - Hatuniye İbtidasinde okumuştur ve "Aliyülala" derecesiyle tamamlamıştır.

Daha sonra Zağnos Rüştiyesine girmiş ve üç yılın sonunda bu okuldan yüksek dereceyle mezun olmuştur.Daha sonra Trabzon İdadisne girmiş (bu okul daha sonra Trabzon Sultanisi olarak isim değiştirmiştir) ve bu okulun onuncu sınıfındayken okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır (Müdürle veya Valinin oğluyla oluşan anlaşmazlık sebebiyle).

Bir süre Trabzon'da  dava vekili ve şirket sahibi akrabalarının yanında genel katiplik yapmıştır.

Daha sonra Istanbul'da girdiği yüksekokul sınavlarında başarılı olmasına rağmen Trabzon'a dönmek zorunda kalmış ve akabinde çıkan Balkan savaşları nedeniyle Istanbul'a tekrar dönememiş ve eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır.Bir süre Trabzon'da İkbal Basımevinin düzelticiliğini yaparak akraba çocuklarına gece dersleri vermiştir.

1914 de tekrar Istanbul'a dönmüş ve okul sınavlarına girmiştir, Harp Okulunu kazanmasına rağmen zayıf olması nedeniyle alınmamıştır.1914 de Darülmuallimin İptidai birinci sınıfına kaydolmuştur.1918 yılında okulu en yüksek dereceyle bitirmiş ve Bursa aşar yazımına görevlendirilmiştir.Daha sonra Istanbul'un düşman işgaline uğraması nedeniyle Trabzon'a dönmüştür.31 Aralık 1918 de Trabzon Muallim Mektebinin Tatbikat Mektebi Başöğretmenliğine atanmıştır ve 24 Şubat 1919 da bu görevinden istifa etmiştir.

Hüseyin Avni Eyüboğlu Çanakkale Savaşına Subay olarak katılmıştır ve bu savaşta  sol yüzüne şarapnel parçası isabet etmiştir.Yüzündeki yara izinin görünmesini istememesinden dolayıdır ki tüm resimlerinde hafiften sola dönük durur.

1920 de Rize İdadisinde  resin ve elişi muallimliğine atanmış ve aynı zamanda Rize Öğretmenler Derneğinin Başkanlığını üstlenmiştir.

Daha sonra Sıvas'ta İlköğretim Müfettişliği Kursunu bitirir ve Gümüşhane'ye İlköğretim Müfettişi olarak atanır.Gümüşhane'de bulunduğu süre zarfında Gümüşhane'nin geri kalmışlığını ve sefaletine ilgili makamlara rapor eder ve ilin kalkınması için önerilerde bulunur.Gümüşha'nede görevliyken 1924 yılında "İlk Adım" isimli bir dergi çıkarır. Bu dergide çeşitli şiir ve makaleleri yayınlanır.

1924 - 1925 tarihleri arasınnda Trabzon Muallim Mektebi Tatbikat bölümü Müdürlüğünde bulunmuştur.Bu dönemde Demokrasi, Cumhuriyet İlkeleri ve Çağdaş Eğitim ile alakalı Maçka ve Akçaabat'ta bir dizi konferanslar vermiştir.

Daha sonra İlköğretim Müfettişi olarak Rize'ye atanmıştır.Burada da eğitimciliğini sürdürürken "Yeni Ay" isimli Aylık bir dergi yayın hayatına başlatır. Ocak 1927 tarihine kadar yayın hayatı devam eden dergide daha çok  o zamanın diliyle "İlmi - Edebi - İktisadi ve Terbiyevi" konulara ve ayrıca şiirlere yer verilir. 

Rize'de görevli olduğu yılların son bölümlerinde istikbali olmayan, daha doğrusu evlenmelerine bir türlü izin verilmeyen bir aşkın neticesinde ince hastalığa (Verem) yakalanır ve 1931 in yaz aylarında 35 yaşında kendi köyünda (Olasa) yaşama veda eder.

 

Şiirlerinden bazıları: Babamın Öğüdü - Bayram Geldi Hani Baba - Askere Ninesinden Mektup - Yuvasız Kuşlar - Artık Yeter - Şair Ruhu - Veda - Elenizm.

 

Hikayeler : Bir Trabzon'lunun Harbe Gidişi - Mehmet Ağa - Molla Ahmet - Beşler - Yanlışlıkla...

 

Bunların dışında  Eğitim-Öğretim ve Sosyal konularda pekçok makale ve yazılar kaleme almıştır.

alt

 
bursa escort bursa escort gorukle escort gorukle escort escort bursa escort bursa bursa escort görükle escort