BAHÇEKAYA KÖYÜ MERKEZ CAMİ

Yapım Yılı: H. 1302 - M.1885

Görünür Özellikleri: Maçka ilçesi Esiroğlu, beldesi, Bahçekaya Köyü'nün düz bir yerinde bulunur. Düzgün kesme taştan yapılmış caminin çatı kısmı dört omuz kırma olup kiremitle kaplıdır.

Caminin kuzeyinde dört taş sütunla oluşturulan son cemaat yeri orjinalde dışa açık iken sonradan camekanla kaplanmıştır. Kuzeyindeki son cemaat yerinin ortasında yuvarlak kemerli bir kapıyla harim kısmına geçilir. İki kanatlı ahşap kapının söveleri düzgün kesme taş malzemeyle yapılmıştır. Kenarlarda birer sütun ceye yer verilmiştir. İki kanat halinde düzenlenen kapının kanat yüzeyleri sepet örgü şeklinde düzenlenmiştir.

Giriş üzerinde, türçe yazılı kitabe H.1302 (M. 1885) tarihi yazılıdır. Harimin kuzeyinde bulunan mahfil iki ahşap direkle taşınmaktadır.

İç mekanının aydınlığı, kıble yönünde altlı üstlü ikişer, doğu ve batı yönde ise altlı üstlü üçer pencereyle sağlanmıştır. Üst pencereler alttakilere nazaran oldukça küçük tutulmuştur. Alt pencerelerin dıştan kilit taşlarından bitkisel (üzüm, Palmet, Nar, vb.)motiflere yer verilmiştir.

Mihrabın sağ tarafına yerleştirilen minber ahşaptan yapılmıştır. Aynalık kısmı sade, korkuluk kısmı ajurlu olarak ele alınmıştır. Minber kapısının söveleri, rozet çiçekleriyle süslüdür.

Cami mihrabının niş kısmı sade tutulmuştur. Yan yüzeyleri kalem işi bitkisel süslemelidir. Mihrabın üst kısmında H.1310  tarihli 10 satırlık bir kitabe yer alır.

Güneydoğu köşede yer alan vaiz kürsüsünün korkuluk kısmı ahşaptan olup. Özelliği yoktur.

Kuzeybatı köşede tek şerefeli ahşap bir minare vardır.

 

 

 
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım